Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

နယ္နိမိတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသရွိ ပရာဗီဟာရာ ဘုရားေက်ာင္းအတြင္းရွိ နယ္နိမိတ္ ပုိင္ဆုိင္မႈေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အနည္းဆုံး လူငါးဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။ ယင္းပစ္ခတ္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ အိမ္နီးခ်င္း ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသ ဆုိင္ရာ တင္းမာမႈမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္း၌ ရွပ္ဝါႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈ ခံေနရေသာ ဝန္ႀကီး အဖိဆစ္ဝိခ်ာခ်ီဝက ႏွစ္ဖက္ေသာ ႏုိင္ငံမွ စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး အေျခအေန ပုံမွန္ ျပန္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား လုပ္ကုိင္ ေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၁ ရာစုႏွစ္က လက္ရာ ျဖစ္ေသာ ပရာဗီဟာရာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း အနီးတစ္ဝုိက္ အႀကီးစား ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေဒသ အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ ထိတ္လန္႔မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

အဆုိပါျဖစ္ရပ္ကုိ ၾကည့္လွ်င္ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္နက္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခါမွ် ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေၾကာင္း အပတ္စဥ္ ရုပ္သံ မိန္႔ခြန္း အစီအစဥ္မွ တစ္ဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္က ေျပာဆုိသည္။

ပရာဗီဟာရာ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ စခန္းခ်ထားေသာ ထုိင္းစစ္တပ္မွ စစ္ဗ်ဴဟာမွဴးက အေျခအေနမွာ တင္းမာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ "ႏွစ္ဖက္စလုံး အခု အခ်ိန္အထိ သတိရွိရွိနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္" ဟု ၎က ဆုိၿပီး ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား စစ္တပ္တုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ အေျခအေန တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း အသိေပး ေျပာဆုိသည္။

ပရာဗီဟာရာမွာ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ဘုရားေက်ာင္း ပရဝုဏ္ အနီးတစ္ဝုိက္ ေဒသကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက သူပုိင္ထုိက္၊ ကုိယ္ပုိင္ထုိက္ အျငင္းပြားခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားတြင္ အေျမာက္မ်ား၊ ေမာ္တာမ်ား၊ ေရာ့ကက္မ်ား အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလ့လာ သုံးသပ္သူမ်ား အဆုိအရ အဆုိပါ နယ္စပ္ေဒသ အေရးကိစၥကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးက ျပည္တြင္း အမ်ိဳးသားေရး ႏႈိးၾကားမႈ အတြက္ အသုံးခ်ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ကေမာၻဒီးယား စစ္သားႏွစ္ဦးႏွင့္ အရပ္သား တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ရၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသမွ ရြာသားတစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္စလုံးက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ခဏတာမွ် ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ထုိင္းစစ္သား တစ္ဦး ထပ္မံ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ မီဒီယာမ်ားက ထိခုိက္ ေသဆုံးမႈမ်ား ပိုမို မ်ားျပားႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားၾကေသာ္လည္း ထုိင္းသတင္းစာမ်ားက ကေမာၻဒီးယား စစ္သား ၆၄ ဦး က်ဆုံးခဲ့ရသည္ဟု သတင္း ေပးပုိ႔သည္။ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ ထုိင္းစစ္သား ဦးေရ အနည္းဆုံး ၃၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟု လည္း ဆုိသည္။

တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအား အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့ရသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ တစ္ဖက္တည္းတြင္ ဒုကၡသည္မ်ား အျဖစ္ အုိးအိမ္ပစ္ကာ ထြက္ေျပးရသူ ၈၀၀၀ ဝန္းက်င္ ရွိေၾကာင္း Sri Sa Ket ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အဆုိအရ သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး ႏွစ္ရက္ အၾကာခန္႔တြင္ စစ္ေရွာင္သူ ရြာသားမ်ား ေနအိမ္ အသီးသီးသုိ႔ ျပန္သြားၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ "အေျခအေနက တုိးတက္ ေကာင္းမြန္ေနပါတယ္" ဟု ၎က ျဖည့္စြက္ ေျပာဆုိသည္။

ယင္းနယ္စပ္ျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္ ျပစ္တင္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢက ပရာဗီဟာရာ ဘုရားေက်ာင္းကုိ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏွင့္ ကေမာၻဒီးယား ဆက္ဆံေရးမွာ ခပ္တင္းတင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကမာၻ႕တရားရုံးက အဆုိပါ ဘုရားေက်ာင္း၏ ပင္မဝင္ေပါက္မွာ ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္တြင္ ရွိေသာ္လည္း ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံကသာ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဘုရားေက်ာင္း ပရဝုဏ္ အနီးတဝုိက္မွ ၄ ဒႆမ ၆ စတုရန္း ကီလုိမီတာ အက်ယ္ နယ္ေျမကုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးက သူပုိင္ထုိက္ ကုိယ္ပိုင္ထုိက္ အျငင္းပြားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ရွပ္ေရာင္စုံ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ ရွပ္ဝါအင္အားစု ၅၀၀၀ ခန္႔က အဆုိပါ နယ္စပ္ျပႆနာ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ဝိခ်ာခ်ီဝအား ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ အစိုးရရုံး ပရဝုဏ္ အျပင္ဘက္၌ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ အေရးကိစၥတြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား (အာဆီယံ) က ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းသင့္သည္ ဟူေသာ အႀကံျပဳ ေျပာဆုိခ်က္မ်ားလည္း ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ကေမာၻဒီးယား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဆုိအရ လက္ရွိ အာဆီယံ ဥကၠဌ ရာထူး ရယူထားေသာ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Marty Natalegawa လာေရာက္ လည္ပတ္မည္ဟု သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းကိစၥကုိ မသိရွိရေသးေပ။ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ကမူ အာဆီယံ ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းရန္ မလိုအပ္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

AFP သတင္းကုိ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

0 comments:

Post a Comment