Transparency Myanmar

transparency.myanmar@gmail.com

          လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စု၏ႏွစ္အတြင္း က်င္းပေသာ အာဆီယံညီလာခံတုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကိစၥက­သာ လႊမ္းမုိးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ညီလာခံအဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြး ေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေနၾကသလုိ ယခုႏွစ္ ဟႏြိဳင္းညီလာခံတြင္လည္း ကဲြျပားျခားနားျခင္းမရွိပါ။ တစ္ခု တည္းေသာ ႁခြင္းခ်က္မွာ ညီလာခံအၿပီး ထုတ္ျပန္ေသာ အာဆီယံဥကၠဌ၏ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ေဘးမသီရန္မခပဲ လႊတ္ေျမာက္လာသည့္ပံုရပါသည္။

          သုိ႔ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္ အာဆီယံဥကၠဌ တာဝန္ယူရန္ အလွည့္က်သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာမူ လံုးဝပ်က္စီးသြားၿပီျဖစ္သည္။

          အမွန္စင္စစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအား အဓိကမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထံမွ ခြာထုတ္ရန္ စည္း႐ုံးေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ဖက္အစုိးရထံမွ အခြင့္အေရးယူရန္ႀကိဳးစားေနေသာ အိမ္ရွင္ ဗီယက္ နမ္မွ လြဲလွ်င္ က်န္အေရွ႕ေတာင္အာရွေခါင္းေဆာင္အားလံုးက ကန္႔လန္႔ကာေနာက္ကြယ္တြင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံကုိ တရစပ္ေဝဖန္ျဖစ္တင္ ထုိးႏွက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ အစည္းအေဝး၏ အမ်ားစုထင္ ျမင္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္း ေထာက္ခံရပ္တည္ေပးေနေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားကုိ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ဖြင့္ ဟရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းမႈမရွိျခင္းစေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မုိက္မဲမႈမ်ားအေပၚ အာဆီယံ ႏုိင္ငံ မ်ားက စိတ္ပ်က္ၿပီးၿငီးေငြ႕လာၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

          ထိုင္းႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ကာဆစ္ပီရွိျမမွ သိသိသာသာစိတ္တုိေနပံုရၿပီး "ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ျမန္မာေတြနဲ႔ စကားေျပာခဲ့ပါသလား"၎အားေမးေသာ ေမးခြန္းကုိ စိတ္မရွည္စြာျဖင့္ "က်ဳပ္သူတုိ႔ကုိ တစ္ခ်ိန္လံုးေျပာေနတာပဲဗ်ာ"ဟု တုိတုိျပတ္ျပတ္ေျဖကာ ေလွကားတစ္ေလွ်ာက္ လွ်င္ ျမန္မာစြာဆင္း၍ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါသည္။

          အာဆီယံ အေထြေထြအတြင္းေရးမႇဴးခ်ဳပ္ ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္မွာလည္း ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ား အေပၚ အလြန္ပင္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနပံုရၿပီး သတင္းေထာက္မ်ားေမးသည့္ ေမးခြန္းကုိပင္ စိတ္ပ်က္ လက္ပ်က္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။ "အင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥကေတာ့ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စိတ္ရွည္သီးခံဖုိ႔ပဲရွိ ပါတယ္" ဟု ၎ကဆုိပါသည္။

          အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႕ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိေနၾကသည္။ ၎တုိ႔အားလံုးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုးဝမသိရသည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္ပါသည္။ "ျမန္မာအာဏာပုိင္ေတြ အားလံုးေျပာေနတာက ေရြး ေကာက္ပဲြကုိ ဒီႏွစ္က်င္းပမွာပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒလည္း ထုတ္ျပန္ၿပီးပါၿပီ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလည္း မွတ္ပံုတင္ေနၾကပါတယ္။ ဒါေတြပါပဲဗ်ာ"ဟု ဆူရန္ပစ္ဆူဝမ္က စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာအစုိးရက အာဆီယံ မဟာမိတ္မ်ားအေပၚ မ်ားမ်ားစားစား အသိေပးမႈမွာ ဤမွ်သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ၏ ေခါင္းမာမႈေၾကာင့္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းမွာ မထူးဆန္းလွပါ။ သုိ႔ေသာ္လည္း အာဆီယံသည္ ဤ အမွန္တရားအတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။ ယခုႏွစ္ကုန္ျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား သည္ ျမန္မာအစုိးရအတြက္ သာမကဘဲ အာဆီယံအဖဲြ႕ႀကီးတစ္ခုလံုး၏ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ပါ စမ္းသပ္ မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနပါသည္။ ဤအခ်က္ကုိ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးကလည္း ဝန္ခံသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

          "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အာဆီယံကုိ ေရွ႕တစ္လွမ္းတုိးၿပီး တျခားအဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းဆက္ဆံဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥက ျပႆနာေပးေနတုန္းပါပဲ"ဟု ဟႏြိဳင္း ညီလာခံအဝန္းအဝုိင္းတြင္ ကာဆစ္ပီ႐ုိျမက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒီကိစၥဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အဓိကအကန္႔အသတ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္ ဟု ၎က ဆုိပါသည္။

          ယခင္ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ကမူ ပုိ၍ပင္ရွင္းလင္းျပတ္သားပါသည္။ "တကယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ ေနရာမေပးပဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ အစီအစဥ္အတုိင္း ေရြး ေကာက္ပဲြကုိ ဆက္လုပ္မယ္ဆုိရင္ အာဆီယံအဖဲြ႕ကုိ အရမ္းအေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္"ဟု Razali Ismali က လတ္တေလာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

          အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားသည္ အဆုိပါအေနအထားကုိ ရဲရင့္စြာ ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေနၾကဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္လုပ္ေနပါတယ္။ အင္ ဒုိနီးရွားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥကုိ အရမ္းအေလးထားၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုပါပဲ"ဟု အင္ဒုိနီး ရွား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မာတီနာတာလီဂါဝပ္က ဟႏြိဳင္းညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ဒါေပမဲ့ တိတ္တဆိတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တာဟာ ပုိေကာင္းတယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ယူဆ ထားပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဖိအားဝင္ေနတဲ့ပံုရတဲ့ သူေတြ မပါဘူးဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အနဲ႔ သီးသန္႔ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာပါဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆုိသည္။

          ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညႊန္လက္ထက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အထီးက်န္ဘဝမွ ဆဲြထုတ္၍ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေစရန္ ထုိင္းႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဆူရာကမ္သီရာ ထုိင္း ႀကိဳးစားခဲ့စဥ္က ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေဝဖန္ဆက္ဆံေရးကုိ ျမန္မာအစုိးရက ကန္႔ကြက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တာဝန္ ပူးတဲြယူထားေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီးအကဲကုိ ၂၀၀၄ ေအာက္တုိဘာတြင္ ဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ု စစ္ဖက္အစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥကုိ အာဆီယံ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ပင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မေဆြးေႏြးလုိေၾကာင္း အထင္အရွားျပသခဲ့ပါသည္။

          သုိ႔ရာတြင္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံအမ်ားစု၊ အထူးသျဖင့္ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔က ျမန္မာအစုိးရအား ဖိအားေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားၾကပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရအား လူသိရွင္ၾကား အဆက္မျပတ္ ကာကြယ္ေပးခဲ့ေသာ ေဒသတြင္းအဖဲြ႕ႀကီးအား အတုအေယာင္ေရြး ေကာက္ပဲြျဖင့္ အေႏွာက္အယွက္ေပးရန္ အနည္းဆံုး တစ္ဦးခ်င္းေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရိွေနၾကပါသည္။

          ႏုိင္ငံတကာက လက္ခံႏုိင္မယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြ က်င္းပပါမယ္လုိ႔ သူတုိ႔ေပးထားတဲ့ ကတိ ကုိ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာအစုိးရကုိ ဆက္တုိက္သတိေပးသြားမွာပါဟု မစၥတာ နာတာလီ ဂါဝမ္ကေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

          အဓိကေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာအစုိးရကုိ ဒီမုိကေရစီလမ္း ညႊန္ေျမပံုအား လုိက္နာထိန္းသိမ္းရန္ တုိက္တြန္းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္က ညီလာခံအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈရရွိမဲ့ နည္းလမ္းကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အကူအညီေတြ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးဖုိ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဆင္သင့္ပါပဲ"ဟု ၎ကေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

          ေရြးေကာ္ပဲြက်င္းပရန္ တာဆူေနေသာ ကာလတြင္ အာဆီယံကုလသမဂၢတုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြးရန္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တုိက္တြန္းထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ အကဲခတ္မ်ားကုိ ခြင့္ျပဳရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မွာလည္း ခက္ခဲေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး အဆုိပါအႀကံဥာဏ္ကုိ ျမန္မာအစုိးရက ယခတုိင္ေရွာင္ရွား ေနဆဲျဖစ္သည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ေဒသတြင္းအဖဲြ႕အစည္း အာဆီယံ၏ ဂုဏ္သိကၡာ အတြက္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္လာမည္ကုိ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက နားလည္ထားသလုိ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရအေပၚ အနည္းဆုိ႐ုံမွ်သာ လႊမ္းမုိးႏုိင္မည္ကုိလည္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ ထားၾကပါသည္။ "လာမယ့္လေတြကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ ကာလေတြျဖစ္လာပါ လိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုး ဘာျဖစ္မလဲဆုိတာကုိ ျမန္မာျပည္သူေတြဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ က အျပင္လူပါ။ အျမန္ဆံုးတုိးတက္ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကမယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အေရးယူႏုိင္တဲ့ အေနအထားမွာမရွိပါဘူး။ တ႐ုတ္နဲ႔ အိႏိၵယက ျမန္မာ ကုိ ဆက္ၿပီး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေဆြးေႏြး႐ုံပဲေပါ့"ဟု စင္ကာပူ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီး George Yeo က ညီလာခံတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအၿပီး ေပၚေပါက္လာမည့္ အရပ္ဖက္အစုိးရသစ္ကုိ စတင္မိတ္ဆက္ ရာတြင္ အေထာက္အကူရရန္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ အာဆီယံအလွည့္က်ဥကၠဌတာဝန္ယူခြင့္ရရန္ ျမန္မာအစုိးရ၏ အျပင္းအထန္ေတာင္းဆုိမႈကုိ မထုိက္တန္ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ညီလာခံအတြင္း အာဆီ ယံအဖဲြ႕က ျမန္မာအစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ႕ထံ တင္းမာေသာ အသိေပးလႊာကုိ ေပးပုိ႔ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၄ ႏွစ္၊ ျပင္းထန္ေသာ ႏုိင္ငံတကာဖိအားမ်ား က်ေရာက္ေနခ်ိန္က အလွည့္က်သည့္ အဆုိပါဥကၠဌတာဝန္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံကျငင္းပယ္ခဲ့ပါသည္။

          ဤအစား အင္ဒုိနီးရွား၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ဘ႐ူႏုိင္းတုိ႔ကုိ လာမည့္ ၃ ႏွစ္ တာဝန္ယူမည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေနာက္မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စဥ္းစားမည္ဟု အမည္မေဖာ္ လုိသူ ဝါရင့္အာဆီယံသံတမန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားပါသည္။ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္မႈကုိ ျပသႏုိင္တာ ဒီတစ္နည္းပဲရွီပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၂၀၀၄ မွာအာဆီယံဥကၠဌ ေနရာကုိ သူတုိ႔အလုိအေလွ်ာက္ရဖုိ႔ ေသခ်ာတယ္လုိ႔လည္း မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး"ဟု ၎ကေျပာၾကားပါသည္။

          သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာအစုိးရ၏ ပြင့္လင္းမႈမရွိျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိသည့္ ဆႏၵမရွိျခင္းတုိ႔ အေပၚ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ား ျပသခဲ့ၾကေသာ္ လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္မူ မည္သည့္ကိစၥပင္ျဖစ္လာပါေစ။ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ေထာက္ခံရန္ ဖိအားဝင္ လာမည္သာျဖစ္သည္။ "တကယ္လုိ႔ ေရြးေကာက္ပဲြက စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ အာဆီယံ အတြက္ေတာ့ လက္ခံႏုိင္ပါလိမ့္မယ္"ဟု ေဒါက္တာဆူရင္ပစ္ဆူဝမ္ကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

လက္ရွိ အေနအထားကုိၾကည့္ရသည္မွာ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္ အတုိက္အခံမ်ား၏ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား၊ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သည့္ သေဘာထားကုိမွ် နားမေထာင္ဘဲ သူစီစဥ္ ေရးဆြဲထားသည့္ အတုိင္း ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးကုိသာ အာရုံအျပည့္အဝ ထားေနပုံရသည္။

ဤသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Yukio Hatoyama အေနျဖင့္ အလဟသ ထုိင္ေနခ်ိန္ ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္း ပထမဆုံး ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည့္တုိင္ အဓိက အတုိက္အခံ ပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ (NLD) က ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီ လႈပ္ရွားမႈကုိ အဓိကဦးေဆာင္သူ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ မရျခင္းသည္ NLD ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ရသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေလသည္။

NLD က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားအတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲသုိ႔ မဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္တြင္ စစ္အစိုးရကသာ NLD အား ယင္းအေနအထားထဲသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ စစ္အစုိးရက ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳဖူးသူမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ား အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မရရွိေအာင္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္မည္ ဆုိလွ်င္ေသာ္မွ သူမေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္ ကိစၥမွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိေပ။ NLD ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းသည္ စစ္အစုိးရအလုိရွိေသာ အရာပင္ျဖစ္မည္။ စစ္အစိုးရက ေမလအေစာပုိင္းေလာက္မွစၿပီး ၎ကိုလုိလားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းေစလုိဟန္ရွိသည္။

ေမလဆန္းပုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ မွတ္ပုံတင္ရန္ ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ ကာလျဖစ္သည္။ ဆုိခဲ့ပါ အေနအထားမ်ိဳးကုိ ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပမည္ဟု သတင္းထြက္ေနသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္အစုိးရသာ အလြယ္တကူ အႏုိင္ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။

ဤအတုိင္းသာဆုိလွ်င္ စစ္အစုိးရက က်င္းပေပးမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ရယ္စရာေကာင္းေသာ ဟာသဇာတ္လမ္း တစ္ခုထက္ပုိ၍ ဘာမွ်ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD လည္းပါဝင္ၿပီး လြတ္လပ္မွ်တစြာ က်င္းပျဖစ္ခဲ့ပါက ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္မႈ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ စစ္အစိုးရက ေၾကာက္လန္႔လ်က္ရွိသည္။ အမွန္တြင္ စစ္အစုိးရက ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ မိမိမည္သုိ႔မည္ပုံ အာဏာလက္မ့ဲျဖစ္ေနသည္ ဟူေသာ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနမည္ကုိ ေၾကာက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း '၁' မွစေျပာမည္ဆုိပါက ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမွ စရမည္။  စစ္အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေသာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒသည္ အျပစ္အနာ အဆာမ်ား ႏွင့္ျပည့္ႏွက္ေနသည္။

ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္တြင္ အမတ္ေနရာအားလုံး၏ ေလးပုံတစ္ပုံစီကုိ စစ္ဘက္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ရယူမည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္မည့္ သမၼတမွာလည္း စစ္တပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ သုိ႔မဟုတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိ၏။

အကယ္၍သာ စစ္အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ၿငိိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အမွန္တကယ္ လုိလားသည္ ဆုိပါက သူ႕အေနျဖင့္ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ ျပဳလုပ္သင့္ေပသည္။

NLD ကုိလည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ NLD သည္ ပါတီဖ်က္သိမ္းခံရေတာ့မည့္ ကိစၥမ်ိဳးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ NLD အေနျဖင့္ အနာဂတ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိတာ အမွန္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုလုိအေနအထားမ်ိဳးတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း၏ ဖိအားေပးမႈသည္ အလြန္အမင္း အေရးႀကီး ေနေပသည္။ စစ္ေအးေခတ္ကာလတုန္းက အေနာက္ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ အစုိးရဆုိပါက အာဏာရွင္အစုိးရ ျဖစ္လင့္ကစား ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့သည္ ခ်ည္းသာပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္မူ အဆုိပါ အေရွ႕-- အေနာက္ဟူေသာ အုိင္ဒီေရာ္ေလာ္ဂ်ီမွာ ကြယ္ေပ်ာက္သြားၿပီျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း အေနျဖင့္ အာဏာရွင္ အစုိးရ၏ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈမရွိေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ မသိက်ိဳးႏြံျပဳမေနသင့္ေတာ့ေပ။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးေနသူ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ား ရွိေနေသးသည္။ ဥပမာ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ တရုတ္သည္ ျမန္မာျပည္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ မ်ားစြာ တာဝန္မကင္းသူ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေပါမ်ားလွေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကုိ ရယူလုိေသာ စိတ္ဆႏၵမ်ား ျပင္းျပလွသည့္ အားေလ်ာ္စြာ စစ္အစိုးရကို ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳလာသည္။

အကယ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသာ ကမာၻေပၚတြင္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ စီးပြားေရးပါဝါတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္လုိလွ်င္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံေရးအရ ၾသဇာႀကီးမားလုိလွ်င္ သူ႔အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အာဏာသက္ဆုိးရွည္ေအာင္ အကူအညီမေပးသင့္ေပ။

သမၼတ Hatoyama ၏ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီဦးေဆာင္ေသာ ဂ်ပန္အစုိးရကလည္း ျမန္မာ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပေပးရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ ရလဒ္ကုိ အာရုံစုိက္ျခင္းမရွိေပ။ မစၥတာ Hatoyama အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ယခုထက္ပုိ၍ ျပင္းထန္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

ဥပမာ တရုတ္ အပါအဝင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးျမႇင့္လုပ္ကုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး Katsuya Okada ကုိ ေစလႊတ္ျခင္း စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆုိပါက ျမန္မာစစ္အစုိးရ၏ အတုအေယာင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေဝးသည္ထက္ ေဝးေအာင္သာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား သန္း ၅၀ ၏ လြတ္လပ္မႈကုိ စစ္အစုိးရက ဖ်က္ဆီးပယ္ေဖ်ာက္ ပစ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ဟူသည္လည္း လြန္စြာ ဆုိးရြားလိမ့္မည္သာ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္သတင္းစာ The Asahi Shimbun ၏ ေခါင္းႀကီးပိုင္းကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိသည္။

 

--
Yangon Chronicle သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ဖတ္သူမ်ား ေဒါင္႔စုံ သတင္းရေအာင္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ျပီး ဘာသာျပန္ ဆိုေဖာ္ျပခ်က္ အားလုံးသည္ မူရင္းမီဒီယာ မ်ား၏ အာေဘာ္သာ ျဖစ္၍ Yangon Chronicle ၏ သေဘာထား မဟုတ္ပါေၾကာင္း။
 
The information from this group yangonchronicle2010 were allowed to be reposted on the website named http://transparencymyanmar2010.blogspot.com/ upon their request.

The First Post, By Tim Edwards , 15 April 2010

          ယခုအပတ္ျပဳလုပ္ေသာ Barack Obama ၏ ႏ်ဴကလီးယား လံုၿခံဳေရးထိပ္သီးအစည္းအေဝး သည္ အမွန္တကယ္မျဖစ္ခဲ့ေသးလွ်င္ေတာင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္သမၼတသည္ အီရန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယား ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကုိ မ်က္စိေတာက္ေထာက္ၾကည့္ေနပါသည္။

          အဆုိပါအစည္းအေဝးသုိ႔ အပစ္ပယ္ခံ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ဖိတ္ၾကားျခင္းမရွိေပ။ ယခုအခါ စစ္ေရးရည္ ရြယ္ခ်က္အတြက္ ႏ်ဴကလီယာ သုေတသနျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိေနေသာ အီရန္ အေပၚ အေရးယူေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခအတင္ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစစ္အစုိးရသည္လည္း ႏ်ဴ ကလီယာ လက္နက္အစီအစဥ္အတြက္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား တုိးတက္ထြက္ေပၚလာ လ်က္ရွိပါသည္။

          အႀကီးတန္း အေမရိကန္ သံတမန္တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ The Daily Beast က ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကုိးရီးယားကုိ ဥပမာျပဳ၍ ေနာက္ကလုိက္လုပ္ ေနသည္ဟုဆုိပါသည္။ International Atomic Energy Agency (IAEA) ၏ အဆုိအရ ေျမာက္ကုိရီးယားသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏ်ဴကလီယာ ပါဝါျဖ